Befria förskolorna från pappersarbete!

Smartclassroommanager handstation

Nyligen skrevs det igen om det så kallade VAB fusket. Ett stort ansvar ligger fortfarande på förskolorna att kontrollera, registrera, arkivhålla och rapportera när barn är på förskolan och avvikelser som sker. Alla kommunala förskolor är ålagda i lag att svara på frågor från myndigheter och för fristående förskolor har försäkringskassan föreslagit en lagändring som innebär att samma krav att svara ska gälla dem.
Fortsätt läsa