Fiberutbyggnad öppnar upp för smarta skolor

SMART SKOLA. Smarta digitala lösningar hjälper inte bara läraren att minska administrationen, utan ger även positiva effekter för elevernas inlärning.

I takt med att fiberutbyggnaden sker i Sverige börjar allt fler kommuner ta till vara på digitaliseringens möjligheter inom en rad olika verksamheter, inte minst i skolan. Företaget Smart Classroom Manager, som grundades 2013 av läraren Johan Bergqvist, är en av de aktörer som vill inspirera svenska skolor till att tänka litet smartare, både i klassrummen och utanför. Fortsätt läsa

Debattartikel: Sveket mot Sveriges viktigaste yrkesgrupp !

Mitt i examenstider när alla sjunger ”den blomstertid nu kommer” är det lätt att fyllas av toner i moll, när man inser att lärarkåren saknar möjligheter att utföra ett professionellt arbete när de sätter betyg. Detta av det enkla skälet att skolans huvudmän, kommunerna och friskolorna, inte har tagit sitt ansvar för lärarkårens fortbildning och gett dem tillräckliga kunskaper och färdigheter i det ”nya” betygssystemet som infördes i samband med skolans kommunalisering. Det menar Bo Sundblad, f.d. lektor i pedagogik vid Stockholms universitet och Eva Pethrus, VD för skolutvecklingsföretaget Smart Classroom Manager AB, De kräver att lärarkåren ges fortsatt utbildning i kunskapsbedömning och betygssättning och tid för kollegiala samtal som en del av betygsättningsarbetet. Fortsätt läsa