Kursen “Rättsäker Betygsättning” igång för Häggviksskolan

Nu drar Häggviksskolan igång fortbildning av sina pedagoger gällande ”Rättssäker Betygssättning”.

Ett viktigt led för att öka elevernas trygghet gällande betygssättningen, lärarnas kunskap om vad som är deras myndighetsutövande men också ansvaret på skolhuvudmannen. Kursen består av 6 e-learning kurser med frågor för att ta i kollegiet.

Dagen inleddes med föreläsning av Bo Sundblad, lektor i pedagogik.

 

På bilden ser ni:

  • Bo Sundblad, lektor i Pedagogik
  • Tappio Liimatainen, Rektor Häggviksskolan
  • Mattias Ringqvist, Studierektor Häggviksskolan

 

Vad tycker Mattias?

Vad tycker Charlotta?

Säljare till Smart Classroom Manager

Vill du vara med och förändra världen? 

START-UP I STOCKHOLM

Smart Classroom Manager är ett start-up företag i Stockholm inom utbildningssektorn. Vi brinner för att skapa en trygg och säker lärande miljö till våra barn och ungdomar inte minst inom förskola, skola och högre utbildning. Vi har samlat kunskap inom både hård-, och mjukvarusidan för att kunna bygga skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi jobbar både via stora globala partners såväl som direkt mot kommuner och enskilda huvudmän.

Vi söker dig som har förmågan att se problemen och skapa lösningar för att få våra kunder att minska administrationen och stärka och stötta eleven/studenten. Viktigt att du har förmågan att möta och lösa kundens problem men också se nya möjligheter för att stärka kundens organisation. Vi är en värdedriven organisation där vi sätter kunden i centrum och vi går hem när kundens problem är löst. Lever du den värderingen så är du välkommen att söka till oss.   Fortsätt läsa