Tuuka Soini om den finländska läroplanen

Tuuka Soini, avdelningschef för Espoo kommuns digitala transformering var i Sverige i förra veckan och redogjorde för den förändring som transformerar det finländska utbildningssystemet.

Tuukka har en bakgrund som lärare och lett förändringsarbete inom både offentlig och privatsektor under många år. Han är ansvarig för att leda arbetet med implementering av den nya läroplanen inom Espoo kommun som har mer än 99.9% av eleverna som går vidare från grundskolan till gymnasieskolan. Fortsätt läsa

Bo Sundblad gäst hos Lärarpodden

Bo Sundblad som är fd lektor på Stockholms Universitet samt expert rådgivare till Haninge kommun är med i Lärarnas Riksförbunds pod under Bok och Biblioteksmässan. Han talar om rättssäker betygssättning och hur lärarna behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Riksrevisioner har gjort undersökning och har förslagit lagstiftning i frågan att läraren ska ha en dag per termin för att stämma av sina bedömningar. Lärarna får inte en ärlig chans att göra rätt. Skolhuvudmannen måste ta sitt ansvar i frågan. Bo utvecklar resonemanget vidare i denna pod.

screenshot-1474959881

Lyssna på diskussionen i Lärarpodden avsnitt 67.

I vår tidigare nyhetetsartikel så kan ni veta mer om hur det gått för Häggvikskolan efter kursen “Rättsäker Betygsättning” har satt igång.