Tuuka Soini om den finländska läroplanen

Tuuka Soini, avdelningschef för Espoo kommuns digitala transformering var i Sverige i förra veckan och redogjorde för den förändring som transformerar det finländska utbildningssystemet.

Tuukka har en bakgrund som lärare och lett förändringsarbete inom både offentlig och privatsektor under många år. Han är ansvarig för att leda arbetet med implementering av den nya läroplanen inom Espoo kommun som har mer än 99.9% av eleverna som går vidare från grundskolan till gymnasieskolan. Fortsätt läsa

Bo Sundblad gäst hos Lärarpodden

Bo Sundblad som är fd lektor på Stockholms Universitet samt expert rådgivare till Haninge kommun är med i Lärarnas Riksförbunds pod under Bok och Biblioteksmässan. Han talar om rättssäker betygssättning och hur lärarna behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Riksrevisioner har gjort undersökning och har förslagit lagstiftning i frågan att läraren ska ha en dag per termin för att stämma av sina bedömningar. Lärarna får inte en ärlig chans att göra rätt. Skolhuvudmannen måste ta sitt ansvar i frågan. Bo utvecklar resonemanget vidare i denna pod.

screenshot-1474959881

Lyssna på diskussionen i Lärarpodden avsnitt 67.

I vår tidigare nyhetetsartikel så kan ni veta mer om hur det gått för Häggvikskolan efter kursen “Rättsäker Betygsättning” har satt igång.

 

Kursen “Rättsäker Betygsättning” igång för Häggviksskolan

Nu drar Häggviksskolan igång fortbildning av sina pedagoger gällande ”Rättssäker Betygssättning”.

Ett viktigt led för att öka elevernas trygghet gällande betygssättningen, lärarnas kunskap om vad som är deras myndighetsutövande men också ansvaret på skolhuvudmannen. Kursen består av 6 e-learning kurser med frågor för att ta i kollegiet.

Dagen inleddes med föreläsning av Bo Sundblad, lektor i pedagogik.

 

På bilden ser ni:

  • Bo Sundblad, lektor i Pedagogik
  • Tappio Liimatainen, Rektor Häggviksskolan
  • Mattias Ringqvist, Studierektor Häggviksskolan

 

Vad tycker Mattias?

Vad tycker Charlotta?

Säljare till Smart Classroom Manager

Vill du vara med och förändra världen? 

START-UP I STOCKHOLM

Smart Classroom Manager är ett start-up företag i Stockholm inom utbildningssektorn. Vi brinner för att skapa en trygg och säker lärande miljö till våra barn och ungdomar inte minst inom förskola, skola och högre utbildning. Vi har samlat kunskap inom både hård-, och mjukvarusidan för att kunna bygga skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi jobbar både via stora globala partners såväl som direkt mot kommuner och enskilda huvudmän.

Vi söker dig som har förmågan att se problemen och skapa lösningar för att få våra kunder att minska administrationen och stärka och stötta eleven/studenten. Viktigt att du har förmågan att möta och lösa kundens problem men också se nya möjligheter för att stärka kundens organisation. Vi är en värdedriven organisation där vi sätter kunden i centrum och vi går hem när kundens problem är löst. Lever du den värderingen så är du välkommen att söka till oss.   Fortsätt läsa

Fiberutbyggnad öppnar upp för smarta skolor

SMART SKOLA. Smarta digitala lösningar hjälper inte bara läraren att minska administrationen, utan ger även positiva effekter för elevernas inlärning.

I takt med att fiberutbyggnaden sker i Sverige börjar allt fler kommuner ta till vara på digitaliseringens möjligheter inom en rad olika verksamheter, inte minst i skolan. Företaget Smart Classroom Manager, som grundades 2013 av läraren Johan Bergqvist, är en av de aktörer som vill inspirera svenska skolor till att tänka litet smartare, både i klassrummen och utanför. Fortsätt läsa

Debattartikel: Sveket mot Sveriges viktigaste yrkesgrupp !

Mitt i examenstider när alla sjunger ”den blomstertid nu kommer” är det lätt att fyllas av toner i moll, när man inser att lärarkåren saknar möjligheter att utföra ett professionellt arbete när de sätter betyg. Detta av det enkla skälet att skolans huvudmän, kommunerna och friskolorna, inte har tagit sitt ansvar för lärarkårens fortbildning och gett dem tillräckliga kunskaper och färdigheter i det ”nya” betygssystemet som infördes i samband med skolans kommunalisering. Det menar Bo Sundblad, f.d. lektor i pedagogik vid Stockholms universitet och Eva Pethrus, VD för skolutvecklingsföretaget Smart Classroom Manager AB, De kräver att lärarkåren ges fortsatt utbildning i kunskapsbedömning och betygssättning och tid för kollegiala samtal som en del av betygsättningsarbetet. Fortsätt läsa