Smart Paper

Prov skrivna på papper blir genom ett unikt flöde digitalt tillgängliga redan vid inlämningsprocessen, som sedan alltid finns tillgängligt för läraren vid behov.
Hur fungerar det?
Förskolan

SCM Secure framhäver kreativitet i förskolan och involverar föräldrarna i vad som händer i skolan, samtidigt som den ger möjlighet till  kontroll och avlastning för pedagogen.

Grundskolan & gymnasiet

SCM Secure ger läraren en bred plattform för kursmaterial och är specialanpassad för att utvärdera och bedöma elever utifrån kunskapsområden. Både elever och vårdnadshavare kan ta del av materialet.

Universitet & högskola

SCM Secure erbjuder en bred arsenal av komponenter som tillsammans skapar en väl integrerad plattform. Med senaste tekniken garanteras användbarhet, tillgänglighet och säkerhet för användarna.

SCM Secure

  • Komplett lärarplattform

    SCM Secure är från grunden skapad som en innovativ molntjänst vilken involverar samtliga processer och behov i  skolmiljön. Lärplattformen har specifikt anpassade komponenter som kan väljas till för förskola och universitet.

  • Unika appar

    Molntjänsten tillhandahåller specialiserade appar till smartphones, tablets och datorer, vilket gör det enkelt att se lektioner hemifrån eller att lyssna på väg till skolan som podcast. Med lärarappen kan läraren spela in och tillgängliggöra lektioner med endast tre knapptryck.

  • Unik teknologi

    SCM Secure ligger i frontlinjen med sin teknologi. Applikationerna utnyttjar handigenkänning, vilket möjliggör en säker identifiering vid pappershantering och en sömlös gräns mellan papper och digitalt eftersom inloggning med lösenord kan undvikas.

Innovation

Säkerhet

SCM Secures registrering av handID sker med kryptering och ligger till grund för en högre dimension av säkerhet.

Läroblogg

Användare kan lätt lägga in sina kreationer, såväl papper som 3D-objekt, på bordet, som då enkelt sparas i deras individuella bildarkiv digitalt.

Lämna & Hämta

Föräldrarna kan själva på ett säkert sätt via handsensorn uppdatera om de lämnat eller hämtat sitt barn från skolan, utan att  logga in i systemet.

Examenscanning

Redan vid provinlämning sker säker överföring från papper till digitalt, så att läraren direkt kan kommentera och skriva bedömning.

Digitaliserings-station

En uppsättning som möjliggör att papper och 3D-objekt enkelt kan läggas in i systemet digitalt som bilder på rätt plats.

Flipped Classroom Manager – inspelning

Verktyg för föreläsare där en lektion och dess presentationsmaterial mycket lätt kan spelas in och distribueras till utvald kurs. 

Flipped Classroom Manager – UPPSPELNING

Verktyg som låter studenter ta del utav föreläsningar och annat kursmaterial var, när och hur de vill, när de av olika skäl inte fysiskt kan närvara.

CERTIFIERAD
BETYGSSÄTTNING

Certifiering av pedagoger rekommenderas för rätt hantering av plattformen och för att stärkas inom rättssäker betygssättning.

KOMMENTARER OM 
SMART CLASSROOM MANAGER

Per Måhl / Lärare

Idag skrivs större delen av proven på papper. Men med SCM Secure så sparas pappren digitalt redan vid inlämning efter provet. Jag har aldrig sett något liknande på marknaden och det sparar mycket tid. Nu kan läraren rätta om det finns fem minuter över innan lektionen och slipper bära runt på papper!

Bo Sundbladh / Lektor

Jag blev glad över att se hur systemet stödjer formativ förhållning till lärande och att det även stödjer bedömningar utifrån kunskapsområden på ett enkelt sätt. Det gör att beslutsunderlagen för betygen är tydligt både för lärare, elever och deras vårdnadshavare, redan på ett tidigt stadium.

VÅRA PARTNERS