ENGLISH

SWEDISH

Lämna/Hämta & Biometri

In-checkning av barn, elever och personal kan nu förenklas genom Lämna & Hämta-station. Där kan vårdnadshavare ta över ansvaret för att markera barnen som lämnat eller hämtat med hjälp av biometrisk handigenkänning. Det biometriska systemet ger en ökad säkerhet och avlastar personalen, som istället kan ge sin fulla uppmärksamhet till barnet under dessa viktiga överlämningstider.

Automatisera personalens administration genom att enkelt låta dem checka-in och checka-ut istället för manuell tidsrapportering. Detta förenklar också resursplaneringen när det matchas med barnensramtider.

  • Steg för steg instruktioner

  • 1. Förälder kommer till förskolan


  • 2. Förälder lägger upp handen på den biometriska sensorn


  • 3. Välj barnen som ska checkas in


  • 4. Personal ser detta i appen


  • Klart!

Med hjälp av vår biometriska sensor
får du följande

Förskolan

Ökad säkerhet

Ökad säkerhet vid lämning och hämtning så att rätt person hämtar och lämnar barnet.

Ökad fokus

Ökad fokus i att bemöta barnet när personalen kan se barnet som kommer istället för att checka in barnet.

Realtidsbaserad information

Ökad säkerhet vid eventuell in- resp utrymning av förskolan med anledning av att informationen är realtidsbaserad.

Sänkta kostnader

Sänkta kostnader när planeringen av personal kan utgå ifrån barnets faktiska vistelsetider och då säkra att rätt antal barn och rätt antal personal finns på plats.

Löneadministration

Sänkta kostnaderna för administrationen när personalen checka in och checkar ut och detta kan kopplas direkt till lönesystemet.

Skolan

Elevnärvaro

Eleverna kan checka in på lektionen för att få en överblick av närvaron. Detta kan därefter kopplas mot SCB.

Realtidsbaserad närvaro

Direkt få en analys om vilka elever som har återkommande frånvaro på vissa lektioner genom realtidsbaserad närvaro.

Kom igång med Smart Paper genom att använda kontaktformuläret nedan!

Contact form (Not for support)

Tack!
Ditt meddelande har tagits emot!

Något gick fel när meddelandet skulle skickas. Försök igen!