Smart Classroom Manager ger Johan Olausson delaktighet i sitt barns vardag på förskolan

Johan Olausson, förälder till barn som går på Gladers förskola, berättar att han har ökat delaktigheten i sitt barns vardag med Smart Classroom Manager.

Via appen får han löpande information om verksamheten som sker under dagen, som han kan läsa när tillfälle ges. När han hämtar sitt barn kan han ställa öppna frågor som inspirerar till ökat lärande för barnet.

Inte minst ger Smart Classroom Manager en större möjlighet att som förälder lägga livspusslet när barnen är små, för att hinna med både familj och arbete och ändå känna att det ges möjlighet till att få insyn i sitt barns lärande.