Förskolans läroplan revideras

School Children scmsecureDen Svenska förskolan är unik.

Sedan 1998 har vi en läroplan för förskolan för barn från 1 år och uppåt. Det finns inget annat land i världen som har valt att lyfta barns tidiga lärande på samma sätt som just Sverige utifrån att en god tidig start i livet ger en bra bas att utveckla sitt lärande från i grund-, och gymnasieskolan. Sedan 1998 har förskolans läroplan revideras 3 gånger och nu i veckan fick Skolverket uppdraget att tillsammans med forskningen revidera läroplanen för att stärka den ytterligare.

Anledning till att läroplanen behöver en revidering är kunskapen om att den pedagogiska kvalitén skiljer sig mellan förskolorna samt att detta kan få effekter på likvärdigheten i barnens utbildning. Det Skolverket ska göra nu är att förtydliga och uppdatera läroplanen i samråd med den forskning som finns tillgänglig inom området. De olika delar av läroplanen som kommer att ses över är bl.a. utvärderingen för:

  1. Ökad måluppfyllelse.
  2. Barns rätt till trygghet.
  3. Intigritet och omsorg.
  4. Begreppet undervisning.
  5. Jämställdhet.
  6. Hållbar utveckling.
  7. Samt hälsosam livsstil.

Dessutom ska Skolverket även beakta frågan om hur barns digitala kompetens kan stärkas i förskolan. 23 mars 2018 ska uppdraget redovisas.

Källa: Regeringen.se

Läs även mer här: Skolverket.se