Kursen “Rättsäker Betygsättning” igång för Häggviksskolan

Nu drar Häggviksskolan igång fortbildning av sina pedagoger gällande ”Rättssäker Betygssättning”.

Ett viktigt led för att öka elevernas trygghet gällande betygssättningen, lärarnas kunskap om vad som är deras myndighetsutövande men också ansvaret på skolhuvudmannen. Kursen består av 6 e-learning kurser med frågor för att ta i kollegiet.

Dagen inleddes med föreläsning av Bo Sundblad, lektor i pedagogik.

 

På bilden ser ni:

  • Bo Sundblad, lektor i Pedagogik
  • Tappio Liimatainen, Rektor Häggviksskolan
  • Mattias Ringqvist, Studierektor Häggviksskolan

 

Vad tycker Mattias?

Vad tycker Charlotta?