När närmiljö blir lärmiljö

Nu har vi på plats vår online-baserade kurs i Utomhuspedagogik. Det första kurstillfället gjorde vi tillsammans med kreativa förskollärare och barnskötare i Upplands-Väsby såväl som i Nacka. Den första versionen av kursen är inriktad på förskolan.

Kursen är uppdelad i fem moduler som kommer att kommer att utgå från temat ”att göra närmiljön till lärmiljö” och gå igenom olika delar av utomhuspedagogiken, med lektionsmaterial i form av artiklar och videos. Deltagarna får dessutom uppgifter att genomföra i praktiken, tillsammans med barnen på förskolan, samtidigt som de skall i kollegial samverkan reflektera och utvärdera resultaten av de pedagogiska aktiviteterna.

Kursens mål är att ge pedagogerna en djupare förståelse för utemiljöns betydelse för barn och ungas fysiska, psykiska och motoriska utveckling, samtidigt som en djupare insikt kring utomhuspedagogikens och friluftslivets betydelse för hälsa, välbefinnande och ökat lärande. Ytterst handlar det om att omvandla teorin till praktik, i utemiljön och i samverkan med barnen.

Kursen är framtagen och skapad tillsammans med världen ledande forskare inom Utomhuspedagogik, Dr. (Lic) Anders Szczepanski, vid Linköpings Universitet. Anders talar mycket om att gripa för att begripa, där det handlar om att kroppen sätter tanken i rörelse. Han talar mycket om kombinationen mellan high-tech (IKT-teknologier) och high-touch (utomhuspedagogik), samt att allt man kan lära inomhus kan man även lära sig utomhus. Här behövs en växelverkan mellan de olika miljöerna öka. Genom att kombinera, variera och växelverka i undervisning och lärande mellan inomhus och utomhus skapas även en möjlighet till att använda fler sinnen och mer hjärnkraft via multisensorisk stimulering under lärprocessen. Utomhuspedagogiken behövs som ett kitt mellan ämnen och teman för att utveckla hållbara generationer avseende kreativitet, innovations och handlingsburen kunskap i lek och lärande.

Det första kurstillfället präglades av nyfikenhet, goda skratt och glatt humör. Speciellt när pedagogerna skulle ut för att göra utomhuspedagogiska övningar praktisk tillsammans.

Vi fick även möjlighet att intervjua en av de fantastiska pedagoger som deltar i kursen, Susanne Ingendoh från en av Upplands Väsbys Kommunala förskolor, så passa på att höra efter vad hon tyckte om det första kurstillfället.

Läs mer om kursen i utomhuspedagogik här!