Närmiljön blir barnens lärmiljö

Upplands-Väsby satsar på utbildning av sina förskollärare i utomhuspedagogik. Anledning är att stärka barns lärande och ge dem en fysisk och psykisk god hälsa för framtiden.

Med hjälp av utomhuspedagogik kan personalen stärka barns språkutveckling via att kontextualisera kunskapen i natur och närmiljö.

Här skapas nya idéer tillsammans med personal och barn och ger tillit och möjlighet till även ökad kunskap om den närmiljö som finns runt förskolan.

Personalen får konkreta metoder för att utveckla barnens möjlighet till samarbete men inte minst förmågan till naturvetenskapliga sammanhang. Utomhuspedagogik gör det möjlighet för barnet att ”gripa för att begripa.

Upplansds-Väsby kör SCM Secure´s webbutbildning som är utvecklad tillsammans med Dr.Lic Anders Szczepanski vid Linköpings Universitet. Den består av 5 moduler men också av övningar ute i naturen.

För mer information maila kontakt@scmsecure.com