Senaste nyheter

Ta en kopp kaffe och spara 583 rättningstimmar

Välkommen till Scandic Victoria Tower (rum “Konrad”) för gratis FIKA där vi berättar hur vi kan digitalalisera prov och rätta dem med SMART EXAMS.

Dessutom kan du använda dig av Smart Quiz för att ge ”exit tickets” till eleverna för att få en tydlig överblick av vart eleverna befinner sig på sin individuella kunskapsresa. Vill du dessutom säkra bättre resursanvändning i förskolan så ger vi också en översikt av detta. Fortsätt läsa

Förskolans läroplan revideras

School Children scmsecureDen Svenska förskolan är unik.

Sedan 1998 har vi en läroplan för förskolan för barn från 1 år och uppåt. Det finns inget annat land i världen som har valt att lyfta barns tidiga lärande på samma sätt som just Sverige utifrån att en god tidig start i livet ger en bra bas att utveckla sitt lärande från i grund-, och gymnasieskolan. Sedan 1998 har förskolans läroplan revideras 3 gånger och nu i veckan fick Skolverket uppdraget att tillsammans med forskningen revidera läroplanen för att stärka den ytterligare. Fortsätt läsa

Tuuka Soini om den finländska läroplanen

Tuuka Soini, avdelningschef för Espoo kommuns digitala transformering var i Sverige i förra veckan och redogjorde för den förändring som transformerar det finländska utbildningssystemet.

Tuukka har en bakgrund som lärare och lett förändringsarbete inom både offentlig och privatsektor under många år. Han är ansvarig för att leda arbetet med implementering av den nya läroplanen inom Espoo kommun som har mer än 99.9% av eleverna som går vidare från grundskolan till gymnasieskolan. Fortsätt läsa

Bo Sundblad gäst hos Lärarpodden

Bo Sundblad som är fd lektor på Stockholms Universitet samt expert rådgivare till Haninge kommun är med i Lärarnas Riksförbunds pod under Bok och Biblioteksmässan. Han talar om rättssäker betygssättning och hur lärarna behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Riksrevisioner har gjort undersökning och har förslagit lagstiftning i frågan att läraren ska ha en dag per termin för att stämma av sina bedömningar. Lärarna får inte en ärlig chans att göra rätt. Skolhuvudmannen måste ta sitt ansvar i frågan. Bo utvecklar resonemanget vidare i denna pod.

screenshot-1474959881

Lyssna på diskussionen i Lärarpodden avsnitt 67.

I vår tidigare nyhetetsartikel så kan ni veta mer om hur det gått för Häggvikskolan efter kursen “Rättsäker Betygsättning” har satt igång.

 

Kursen “Rättsäker Betygsättning” igång för Häggviksskolan

Nu drar Häggviksskolan igång fortbildning av sina pedagoger gällande ”Rättssäker Betygssättning”.

Ett viktigt led för att öka elevernas trygghet gällande betygssättningen, lärarnas kunskap om vad som är deras myndighetsutövande men också ansvaret på skolhuvudmannen. Kursen består av 6 e-learning kurser med frågor för att ta i kollegiet.

Dagen inleddes med föreläsning av Bo Sundblad, lektor i pedagogik.

 

På bilden ser ni:

  • Bo Sundblad, lektor i Pedagogik
  • Tappio Liimatainen, Rektor Häggviksskolan
  • Mattias Ringqvist, Studierektor Häggviksskolan

 

Vad tycker Mattias?

Vad tycker Charlotta?

Säljare till Smart Classroom Manager

Vill du vara med och förändra världen? 

START-UP I STOCKHOLM

Smart Classroom Manager är ett start-up företag i Stockholm inom utbildningssektorn. Vi brinner för att skapa en trygg och säker lärande miljö till våra barn och ungdomar inte minst inom förskola, skola och högre utbildning. Vi har samlat kunskap inom både hård-, och mjukvarusidan för att kunna bygga skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi jobbar både via stora globala partners såväl som direkt mot kommuner och enskilda huvudmän.

Vi söker dig som har förmågan att se problemen och skapa lösningar för att få våra kunder att minska administrationen och stärka och stötta eleven/studenten. Viktigt att du har förmågan att möta och lösa kundens problem men också se nya möjligheter för att stärka kundens organisation. Vi är en värdedriven organisation där vi sätter kunden i centrum och vi går hem när kundens problem är löst. Lever du den värderingen så är du välkommen att söka till oss.   Fortsätt läsa