Senaste nyheter

Kursen “Rättsäker Betygsättning” igång för Häggviksskolan

Nu drar Häggviksskolan igång fortbildning av sina pedagoger gällande ”Rättssäker Betygssättning”.

Ett viktigt led för att öka elevernas trygghet gällande betygssättningen, lärarnas kunskap om vad som är deras myndighetsutövande men också ansvaret på skolhuvudmannen. Kursen består av 6 e-learning kurser med frågor för att ta i kollegiet.

Dagen inleddes med föreläsning av Bo Sundblad, lektor i pedagogik.

 

På bilden ser ni:

  • Bo Sundblad, lektor i Pedagogik
  • Tappio Liimatainen, Rektor Häggviksskolan
  • Mattias Ringqvist, Studierektor Häggviksskolan

 

Vad tycker Mattias?

Vad tycker Charlotta?

Säljare till Smart Classroom Manager

Vill du vara med och förändra världen? 

START-UP I STOCKHOLM

Smart Classroom Manager är ett start-up företag i Stockholm inom utbildningssektorn. Vi brinner för att skapa en trygg och säker lärande miljö till våra barn och ungdomar inte minst inom förskola, skola och högre utbildning. Vi har samlat kunskap inom både hård-, och mjukvarusidan för att kunna bygga skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi jobbar både via stora globala partners såväl som direkt mot kommuner och enskilda huvudmän.

Vi söker dig som har förmågan att se problemen och skapa lösningar för att få våra kunder att minska administrationen och stärka och stötta eleven/studenten. Viktigt att du har förmågan att möta och lösa kundens problem men också se nya möjligheter för att stärka kundens organisation. Vi är en värdedriven organisation där vi sätter kunden i centrum och vi går hem när kundens problem är löst. Lever du den värderingen så är du välkommen att söka till oss.   Fortsätt läsa

Fiberutbyggnad öppnar upp för smarta skolor

SMART SKOLA. Smarta digitala lösningar hjälper inte bara läraren att minska administrationen, utan ger även positiva effekter för elevernas inlärning.

I takt med att fiberutbyggnaden sker i Sverige börjar allt fler kommuner ta till vara på digitaliseringens möjligheter inom en rad olika verksamheter, inte minst i skolan. Företaget Smart Classroom Manager, som grundades 2013 av läraren Johan Bergqvist, är en av de aktörer som vill inspirera svenska skolor till att tänka litet smartare, både i klassrummen och utanför. Fortsätt läsa

Debattartikel: Sveket mot Sveriges viktigaste yrkesgrupp !

Mitt i examenstider när alla sjunger ”den blomstertid nu kommer” är det lätt att fyllas av toner i moll, när man inser att lärarkåren saknar möjligheter att utföra ett professionellt arbete när de sätter betyg. Detta av det enkla skälet att skolans huvudmän, kommunerna och friskolorna, inte har tagit sitt ansvar för lärarkårens fortbildning och gett dem tillräckliga kunskaper och färdigheter i det ”nya” betygssystemet som infördes i samband med skolans kommunalisering. Det menar Bo Sundblad, f.d. lektor i pedagogik vid Stockholms universitet och Eva Pethrus, VD för skolutvecklingsföretaget Smart Classroom Manager AB, De kräver att lärarkåren ges fortsatt utbildning i kunskapsbedömning och betygssättning och tid för kollegiala samtal som en del av betygsättningsarbetet. Fortsätt läsa

Befria förskolorna från pappersarbete!

Smartclassroommanager handstation

Nyligen skrevs det igen om det så kallade VAB fusket. Ett stort ansvar ligger fortfarande på förskolorna att kontrollera, registrera, arkivhålla och rapportera när barn är på förskolan och avvikelser som sker. Alla kommunala förskolor är ålagda i lag att svara på frågor från myndigheter och för fristående förskolor har försäkringskassan föreslagit en lagändring som innebär att samma krav att svara ska gälla dem.
Fortsätt läsa