ENGLISH

SWEDISH

Eva Pethrus
CEO 

Verkställande direktör på SCM Secure

Daniel Wåhlstedt
Finansansvarig

Ansvarig för bolagets ekonomi och bokföring I samverkan med VD

Henrik Lindberg
Project Executive


Huvudansvarig projektledare för all utveckling, nationellt och internationellt

Johannes Wikman Franke
Kommunikation och marknadsföring

Driver bolagets kommunikation, nationellt och internationellt

Andra medarbetare

J Bergqvist
Business Dev. & Co-Founder

Arbetar med affärsutveckling samt ansvarar för global expansion av SCM Secure som bolag och koncept.

C Frank
Webdesign

Ansvarig för utveckling och förädling av bolagets webbsidor, dvs smartclassrommanager.com och smartclassrommanager.se

M Lundsten
Design Plattform

Arbetar som designexpert och har haft huvudansvar för design av SCM Secure som lärplattform i samverkan med Henrik Lindberg.

K Breton
Sound and Programming

Arbetar med programmering med ett huvudsakligt fokus på ljud vilket är dennes expertområde.

Vårt kontor

SCM Secure har sitt kontor i Alvik, ett modernt kontorsområde med närhet till centrala Stockholm.

Alla tjänster inom Smart Classroom Manager utformas tillsammans med individer från skolmiljön för att uppnå en professionell miljö inom systemet.

Vill du vara med i vårt fantastiska team?