ENGLISH

SWEDISH

Eva Pethrus
CEO 

Verkställande direktör på SCM Secure

Amanda Pethrus
Global Försäljningsdirektör

Ansvarig för försäljning och kundkontakt i nära sammarbete med VD

Henrik Lindberg
Project Executive


Huvudansvarig projektledare för all utveckling, nationellt och internationellt

Daniel Wåhlstedt
Finansansvarig

Ansvarig för bolagets ekonomi och bokföring I samverkan med VD

Hannes Anderblad
Webb & Support Manager


Första supportkontakt mot kunder och har hand om det som visas på webben.

Johannes Wikman Franke
Kommunikation och marknadsföring

Driver bolagets kommunikation, nationellt och internationellt

Andra medarbetare

J Bergqvist
Business Dev. & Co-Founder

Arbetar med affärsutveckling samt ansvarar för global expansion av SCM Secure som bolag och koncept.

C Frank
Webdesign

Ansvarig för utveckling och förädling av bolagets webbsidor, dvs smartclassrommanager.com och smartclassrommanager.se

M Lundsten
Design Plattform

Arbetar som designexpert och har haft huvudansvar för design av SCM Secure som lärplattform i samverkan med Henrik Lindberg.

K Breton
Sound and Programming

Arbetar med programmering med ett huvudsakligt fokus på ljud vilket är dennes expertområde.

Shareholders

Mona Wilke using handstation

"SCM Secure är en innovation som kommer att revolutionera samspelet mellan skola, elever och föräldrar. SU Holding ger ett aktivt ägarstöd till kommersialisering av forskning och bolag vi är delägare i. SCM Secure är ett av dem och det ger pedagoger mer tid till barn och elever och förenklar vardagen i skola och förskola."

– VD för SU Holding, Mona Wilcke, Delägare i SCM Secure


SU Holding arbetar för att maximera nyttiggörande och kommersialisering av Stockholms universitets forskningsresultat och förvaltar därtill befintliga innehav i de bolag de är delägare i genom aktivt ägarstöd.’’

Vårt kontor

SCM Secure har sitt kontor i Alvik, ett modernt kontorsområde med närhet till centrala Stockholm.

Alla tjänster inom Smart Classroom Manager utformas tillsammans med individer från skolmiljön för att uppnå en professionell miljö inom systemet.

Vill du vara med i vårt fantastiska team?