ENGLISH

SWEDISH

Marknadssegment för
SCM Secure

Förskola

SCM Secure framhäver kreativitet i förskolan och ger vårdnadshavare och pedagoger inblick i barnens utveckling.  Lärplattformen underlättar samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger, vilket ger mer säkerhet och kontroll för bägge parter.

Grundskola & Gymnasium

SCM Secure ger läraren en bred plattform för kursmaterial och är specialanpassad för att utvärdera och bedöma elever utifrån kunskapsområden. Både elever och vårdnadshavare kan ta del av materialet.

Högskola & Universitet

SCM Secure erbjuder en bred arsenal av komponenter som tillsammans skapar en väl integrerad plattform att bedriva utbildning. Med senaste tekniken garanteras användbarhet, tillgänglighet och säkerhet för användarna.

Kontakta oss för mer information redan idag!

Kurser

Kurshanteringen är väl integrerad med resterande komponenter och ger en samlingspunkt för information.

Tyck till!

SCM Secure anpassas efter användare i skolmiljön där Tyck till-funktionen spelar en viktig roll.

Forum

Forumet fungerar som ett nav för kommunikation mellan individer på flera nivåer ex. klass, kurs och hela skolan.

Nyheter

Nyheter fungerar som en tydlig och enkel kanal för kommunikation från personal till grupper så som klass, kurs och hela skolan.

Schema

Schemat är integrerad med hela lärplattformen och visar relevant information på bästa möjlig sätt.

Uppgifter

Uppgifts-hanteringen stödjer en kunskapsbaserad utvärdering och ger en tydlig återmatning till elever.

Läroplan

För de kurser en elev läser så finns en gedigen plattform som förtydligar det som skall utföras och är relevant inom kursen.

Prov

Hanteringen av prov stödjer öppen såväl som anonym hantering av prov och även rättning av pappersskrivna prov.

Utvärdering

Kursutvärdering ger en anonym kommunikation från studerande till personal som håller en kurs, vilket kan användas för vidare utveckling.

Grupparbete

Samarbetsytan effektiviserar grupparbeten genom att tillhandahålla en gemensam knytpunkt för digitalt samarbete.

Bilddagbok

Bilddagboken ger skolan, grupper eller individer en egen plats för dokumentering av aktiviteter eller kreationer, genom beskrivning eller bilder.

Statistik

Statistik samlas in och presenteras på olika nivåer, för pedagoger, rektorer samt vårdnadshavare.

Kommentarer om SCM Secure

Kopal Maheshwari / Director, Little Einsteins Preschools

SCM har hjälpt oss med barnens säkerhet och förskoleprocessen med teknologi. Vårdnadshavarna får uppdaterad information om deras barn i förskolan, vilket gör att våra pedagoger och vårdnadshavare jobbar ihop för att bidra till deras barns utveckling. Teamet hos SCM är väldigt hjälpsamma och förstår den indiska förskoleprocessen väldigt bra.

Arnold Malniak / Professor Director of Studies, Stockholms Universitet

Flipped Classroom Manager är en mycket innovativ produkt med breda användningsområden.

Max Waltman / Ph D Candidate, Stockholms Universitet

Mycket bra produkt som jag tror kommer att resultera i en kraftfull påverkan hos användarna.