SCM Secure har tecknat samarbetsavtal med FSO Fria förskolor

Pressmeddelande

Smart Classroom Manager Secure (SCM Secure) har tecknat samarbetsavtal med FSO Fria förskolor som är en nationell branschorganisation för idéburna fristående förskolor.

Genom samarbetet med SCM Secure erbjuds de förskolor som är anslutna till branschorganisationen möjlighet att använda SCM Secures webbaserade systemstöd med bland annat tidsrapportering av barnens- och personalens tider, pedagogisk dokument och uppföljning samt direkt dialog mellan hem och förskolan.

Detta automatiserar många administrativa moment och förenklar personalens arbete men inte minst ökar säkerheten och den pedagogiska kvalitén i förskolan.

En femtedel av alla barn i Sverige går i en av de 2 700 fristående förskolor som finns över hela landet.

Förskolor som drivs som kooperativ, av en förening, stiftelse eller ett aktiebolag. Branschorganisationen FSO Fria förskolor arbetar för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman och är partipolitiskt och religiöst obunden. Branschorganisationen har närmare 400 förskolor som medlemmar.

-Från FSO:s sida är vi glada över det avtal som nu tecknats med SCM Secure då det ger FSO:s medlemmar funktionella verktyg för systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten och möjlighet till effektiv resursplanering av personal. Jag tror att SCM Secure på ett bra sätt kan stärka FSO:s medlemsförskolor i deras pedagogiska utveckling och ser fram emot att utveckla samarbetet på fler plan, berättar Mimmi von Troil, vd på FSO Fria förskolor.

– At få jobba med FSO med den värdegrund som kommer utifrån idéburna förskolor är inspirerande. Vi ser att vårt verktyg Smart Classroom Manager, som både är en app för personalen och en plattform för verksamhetsansvarig, ger en möjlighet till att ytterligare stärka förskolornas redan påbörjade organisationsutveckling gällande både den pedagogiska kvalitén och den ökade samverkan mellan hem och förskola. Här kan vi gemensamt göra skillnad och ge allas våra barn det bästa möjliga lärandet i en tid av deras liv som ger betydande effekt på kunskapsbyggandet, berättar Eva Pethrus, vd på SCM Secure.

Smart Classroom Manager är ett webb-och appsystem för personalplanering, och pedagogisk utveckling vilket möjliggör ökad kvalité och bättre kommunikation mellan hem och förskolan. Detta förenklar och effektiviserar arbetet för personalen men ökar vårdnadshavare möjlighet till delaktighet i sitt barns vardag. Personalen kan enkelt säkra dokumentation oberoende var de befinner sig. Med rätt systemstöd säkerställer samtidigt FSO Fria förskolors medlemmar att barnens och de anställdas personuppgifter lagras och hanteras på ett korrekt sätt enligt kraven i EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

SCM Secure kommer att delta vid FSO-dagen 2018 den 27 april i Göteborg.

Kontaktpersoner:

Eva Pethrus, vd på SCM Secure
Tel: +46 (0) 70 6699230
E-post: Eva.Pethrus@SCMSecure.com

Mimmi von Troil, vd på FSO Fria förskolor
Tel: +46 (0) 31 309 90 11
E-post: mt@fso.se

Om FSO Fria Förskolor

FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan.” Läs mer på www.fso.se.