SCM Secure tar steget ut i Europa


screenshot-1479820522Under European Schoolnet’s konferens EMINENT fick vi möjligheten att presentera hur den biometriska Smart Classsroom Manager lösningen stödjer värderingsdriven utbildning (Value Driven Education) samt ökar barnens säkerhet när de är i skolan, förskolan.

På konferensen deltog Utbildningsdepartement från hela Europa, och det var tydligt att säkerhet, integrering och utbildningsfrågorna är vitala i dagens Europa. Då vi ser en ökning av incidenter inte minst mot och inom förskolan så är barns trygghet i fokus.

På EMINENT talade vi om hur man genom biometrisk handskanning kan öka barns säkerhet, samtidigt som vi genom tekniken kan koppla ihop skola/förskolan, lärare, barn och föräldrar för att leverera värdedriven utbildning till våra barn. Och genom att koppla in föräldrarna i deras barns utbildning, så kan vi även nå dem och fortbilda dem i den värdegrund som den nationala läroplanen för förskola/skola har som uppgift att säkra att allas våra barn förstår.