ENGLISH

SWEDISH

Smart Exams

Skapa dina prov online

Med Smart Exams kan du skapa digitala prov som sparar dig tid och papper. Inte minst kan du dela och få en sambedömning i kollegiet för en rättssäker betygssättning.

Kontakta oss för en demo!

 • Skapa ett prov steg för steg:

 • 1. Skapa dina prov online.


 • 2. Välj kurs, frågor, datum och tid. Du kan också välja frågor som andra lärare har lagt in sedan tidigare.


 • 3. Bjud in och dela provet med elever.


 • 4. Eleverna kan ta provet online på den plats de befinner sig på den tid som är utsatt.


 • 5. Lärare kan anonymisera svaret från eleven och dela med andra i kollegiet vid rättning för att få en kalibrering av betyg och bedömning.


 • 6. När rättning är klar så kan föräldrar och elever se bedömningen och återkopplingen.


 • Dela frågorna med andra lärare och ha en gemensam databas med frågor utifrån att respektive lärare som lägger in frågor taggar mot kurs-, och läroplaner. Lärare kan ”lika” de anonymiserade frågorna och därför få en kvalitativ databas med goda provfrågor.
 • Välj att ha autorättning på de frågor som du önskar.
 • Lärare kan rätta provet oavsett plats eller tid.
 • Sätt datum och tid och när tiden har gått ut så sparas automatiskt provet på nätet åt eleven.
 • Få en överblick vilka prov som är på gång för dina elever.
 • Förbered provet och skicka ut det till elevernas kalendrar för ökad och förbättrad planering för eleven.

Fördelar med Smart Exams

Med SMART EXAMS, och genom att använda modern teknik vid provtillfällen i skolan kommer ingen lärare att behöva spendera dagar och veckor med att rätta prov i framtiden. Detta då en stor del av processen automatiseras.

Dessutom innebär det att kostsam administration försvinner från lärare genom att proven digitaliseras. Delar av proven kan vara självrättande och andra delar rättas digitalt av läraren. Lärarna får allt samlat på ett ställe, slipper bära papper, sparar papper och inte minst kan de dela på arbetsuppgiften att rätta prov med andra lärare. Proven kan även anonymiseras, för att öka likvärdigheten i rättningen. Eleverna kan enkelt editera texter, vilket gör att det hela går snabbare.

Lärare kan också dela med sig till varandra av frågor, vilket ökar på det kollegiala lärandet och skapar en miljö som präglas av samarbete, istället för att lärarna jobbar i silos. Detta innebär en enklare, effektivare och mer transparent processer både för elever och lärare.

Kom igång med Smart Exams genom att använda kontaktformuläret nedan.
Eller maila oss på sales@scmsecure.com

Contact form (Not for support)

Tack!
Ditt meddelande har tagits emot!

Något gick fel när meddelandet skulle skickas. Försök igen!