Smart Exams

Smart Exam Scmsecure

Med SMART EXAMS, och genom att använda modern teknik vid provtillfällen i skolan kommer ingen lärare att behöva spendera dagar och veckor med att rätta prov i framtiden. Detta då en stor del av processen automatiseras.

Dessutom innebär det att kostsam administration försvinner från lärare genom att proven digitaliseras. Delar av proven kan vara självrättande och andra delar rättas digitalt av läraren. Lärarna får allt samlat på ett ställe, slipper bära papper, sparar papper och inte minst kan de dela på arbetsuppgiften att rätta prov med andra lärare. Proven kan även anonymiseras, för att öka likvärdigheten i rättningen. Eleverna kan enkelt editera texter, vilket gör att det hela går snabbare.

Lärare kan också dela med sig till varandra av frågor, vilket ökar på det kollegiala lärandet och skapar en miljö som präglas av samarbete, istället för att lärarna jobbar i silos. Detta innebär en enklare, effektivare och mer transparent processer både för elever och lärare.