ENGLISH

SWEDISH

Smart Paper

Digitalisera dina pappersprov

Inom 5 år kommer skolan att sakna 77 000 behöriga lärare och ändå måste betyg sättas och bedömning ske. Hur ska detta gå till? Med Smart Paper så kan lärare med behörighet sambedöma med obehöriga lärare för att säkra att betyg ges men inte minst att lärarkollegiet har en likvärdig bedömning.

Kontakta oss för att få en demo!

  • Steg för steg instruktioner

  • 1. Stoppa pappret i papperskannern


  • 2. Verifera användaren med handskannaren


  • 3. Skanna dina papper och ladda upp dem i Smart Paper


  • 4. Låt din behöriga lärare rätta provet


  • Klar! Provresultaten är nu redo att publiceras för dina elever.

Fördelar med Smart Paper

Sambedöming

Sambedömning ökar kvalitén inom kollegiet så att alla har en gemensam syn på vad som krävs för respektive betygssteg.

Enbart behöriga lärare

Ger möjlighet för obehöriga lärare att dela elevernas prov med behörig lärare för rättssäker och likvärdig betygsättning.

Organisation

Inga provpapper kommer att tappas bort eftersom provet skickas raka vägen upp i elevens portfolio.

Geografisk Flexibilitet

Kan enkelt rättas av lärare oavsett plats eller tid.

Omedelbar Feedback

Den viktiga feedbacken och rättningen av provet kan enkelt delas med elev och vårdnadshavare.

Inom högre utbildning kan Smart Paper
användas enligt följande

En student har skrivit klart på sin tentamen, och skall lämna in tentamen hos tenta-vakten. När studenten lämnar över sin tentamen så ber tenta-vakten studenten om dennes ID-handling, och verifierar uppgifterna mot den lista av godkända studenter som skall vara på plats för att ta tentamen. Tenta-vakten kontrollerar sedan att studenten har markerat alla sina svars-papper med det temporära AID-nummer (Anonymt Identifikations nummer), som studenten har blivit tilldelad under tentamenstillfället, och räknar sedan antalet svars-papper som studenten önskar att lämna in. Efter att sidorna har blivit räknade så skriver tentamens-vakten ner antalet sidor som studenten lämnar in, och tentamen är därefter inlämnad. Sedan skall tentamens-vakten göra detta för de 299 andra studenterna som skriver samma tentamen.

Det är en tidskrävande process, som slutar med en stor mängd med papper som den behörige rättaren skall bära omkring på under rättningsprocessen. Att tentamen är pappersbunden gör det även svårt att dela denna uppgift med kollegorna, och gör det även omöjligt att rätta tentamen var-som-helst, när-som-helst, då rättaren är bunden vid att de har med sig tentamen för att kunna rätta dem. Det ökade prov-fusket, och den låga reliabiliteten kring att, med säkerhet, kunna säga att en specifik student verkligen har skrivit tentamen är ett massivt problem i dagens samhälle.

Men föreställ dig att du istället för denna långa, och tidskrävande, process inte bara kan identifiera och försäkra dig om att det är den korrekta studenten som skrivit tentamen, men att man samtidigt kan omvandla tentamen från det pappersbundna formatet till en digital kopia. Detta är vad man kan göra med Smart Paper.

Smart Paper innebär att studenten biometriskt verifierar sig själva när de lämnar in sin tentamen genom att först lägga sina svars-papper i en dokument-skanner, för att sedan placera sin hand på en biometrisk sensor. Sensorn skannar sedan av studentens handflata, och tentamens-vakten blir sedan meddelad om studenten skall vara där för att skriva tentamen. Om studenten skall ta tentamen, så godkänner tentamens-vakten studentens inlämning, och svars-papperna blir inskannade, anonymiserade och sparade i molnet, där all utbildad personal med rätt behörighet kan få tillgång och möjlighet att betygssätta tentamina. Detta innebär inte enbart att rättarna inte längre behöver släpa omkring på alla papper, och rättningen kan ske när som helst, vart som helst, utan också att rättningen kan ske kollegialt. Något som ökar möjligheten för rättssäker betygssättning. Lösningen är mobil och lätt att sätta upp, och kräver en laptop, en dokument-skanner, den biometriska hand-sensorn samt SCM Secure’s mjukvara

Kom igång med Smart Paper genom att använda kontaktformuläret nedan.

Contact form (Not for support)

Tack!
Ditt meddelande har tagits emot!

Något gick fel när meddelandet skulle skickas. Försök igen!