Smart Quiz

Smart QuizMed SMART QUIZ kan du som lärare väcka nyfikenhet och uppmuntra till studier via spelifierat lärande. Det fungerar som en frågesport i olika ämnen där eleven kan välja att spela själv eller med andra elever.

Som lärare kan du tagga frågor till läroplanen eller välja att dela och få tillgång till andra lärares frågor i olika ämnen. På så sätt får läraren en växande och uppdaterad frågebank för att publicera olika frågesporter inom ramen för kurserna. Du kan också involvera eleverna att bidra med frågor och utmana varandra. Innan lektionen slutar kan du som lärare ge dina elever ”exit-tickets” för att få en ökad insikt av var eleverna är i sitt lärande efter genomgången lektion.

Med snabb återkoppling kan läraren ytterligare stimulera kunskapsinhämtning mellan lektionerna på individnivå. Nästa lektion kan då anpassas så att den blir mer elevcentrerad och bygger vidare på vad olika elever kan.

Om så önskas så tillåter Smart Quiz för att eleverna själva skall kunna skapa frågor i systemet, som de sedan kan utmana sina skolkamrater med. På detta sätt ökar lärandet hos eleverna.