ENGLISH

SWEDISH

Pedagoger på förskola

Du som pedagog i förskolan har nu chansen att ta ett stort steg in i framtiden.

Vi tillhandahåller ny teknik som är utvecklad tillsammans med kollegor till dig som kommer att både underlätta ert arbete men också spara tid så ni kan ge så mycket fokus som möjligt till barnen.

På de förskolor vi finns kan man tydligt se fördelar för både barn, vårdnadshavare och pedagoger. Kontakten med vårdnadshavare hålls ihop och finns på ett och samma ställe som alla pedagoger har tillgång till via telefon, platta eller dator.

Handscanning

Många förskolor har valt att också ge föräldrarna möjligheten att registrera hämtningen och lämningen av sitt eller sina barn och på så vis ytterligare avlasta pedagogerna administration så de kan vara med barnen istället. Genom en handscanner och handigenkänning skapas ett unikt ID för användare. Tekniken ger ett mer unikt mönster än fingeravtryck, vilket ger en säkrare ID-kontroll.

För att kontrollera identiteten behöver användaren enbart lägga sin hand på sensorn, vilken känner igen handmönstret och identifierar användaren direkt. På detta sätt slipper användaren logga in med traditionella användaruppgifter. Med ett enkelt knapptryck är barnet registrerat som lämnad eller hämtad på förskolan. Alla uppgifter sparas och uppdateras i realtid och ni pedagoger har ständig tillgång till en uppdaterad information om vilka som finns på plats.

Appar

Till systemet finns också appar för android och IOS där föräldrar kan sjukanmäla sitt barn eller meddela andra viktiga saker dygnet om och alla dagar. Om någon annan hämtar barnet någon dag lägger man enkelt in det också och informationen finns tydligt tillgänglig för pedagoger som inte behöver fråga, ringa eller meddela extra, sånt som stjäl tid från att vara med barnen.

Skulle ni behöva kontakta en vårdnadshavare akut finns de med två knapptryck bort i din närvarolista under respektive barn där även fler uppgifter som man kan behöva rörande varje barn finns. Detta är bra för en vikarie till exempel som kan bli mer självgående snabbare än när man måste fråga ordinarie pedagoger om allt.

Lärobloggsstationen

Den stora vinsten pedagogiskt med detta system är möjligheten att involvera barnen så tydligt i dokumentationen av vad ni gör på förskolan. I lärobloggen dokumenterar ni observationer och lärande som sker för både enskilda barn och grupper. Via bilder och filmer som ni kan ta med telefonen kan ni illustrera enkelt de saker ni vill spara. Via en lärobloggstation med en handscanner och en webbkamera kan även barnen själva från tre års ålder spara sina kreationer. Teckningar, legobyggen, pyssel och fina pinnar från skogen hamnar alla automatiskt i respektive barns portfolio i lärobloggen när de loggat in med sin hand i handscannern.

Läroplanstaggning

För att koppla lärobloggens innehåll till förskolans pedagogiska planering kan och bör varje inlägg kopplas eller taggas med läroplanens mål och riktlinjer. På så sätt får ni pedagoger över tid en överblick både på hur väl ni jobbar med hela läroplanens alla delar men också hur väl varje barn fått del av olika moment ni genomfört.

En enkel kvalitativ uppföljning av ert pedagogiska arbete där ni som pedagoger kan analysera och justera själva.

Eftersom allt nu finns dokumenterat på ett och samma ställe passar vi på att utnyttja teknikens möjligheter och dela det som dokumenteras rörande varje barn med barnets vårdnadshavare via appen i telefonen eller via mail.

Information som tidigare samlas i pärmar och delas två gånger per år delas nu istället när den skapas.

Dialogen mellan föräldrar och barn vid hämtning och på kvällar blir så mycket mer innehållsrik när man kan referera till något som barnet själv har sparat under dagen.

Dessutom uppfyller vi ju ett viktigt krav om autonomi i läroplanen genom att barnen själva kan välja och genomföra dokumentationen själva bara med ett knapptryck.

Vill du veta mer?

Kan vi få visa dig hur det fungerar?