Ta en kopp kaffe och spara 583 rättningstimmar

Välkommen till Scandic Victoria Tower (rum “Konrad”) för gratis FIKA där vi berättar hur vi kan digitalalisera prov och rätta dem med SMART EXAMS.

Dessutom kan du använda dig av Smart Quiz för att ge ”exit tickets” till eleverna för att få en tydlig överblick av vart eleverna befinner sig på sin individuella kunskapsresa. Vill du dessutom säkra bättre resursanvändning i förskolan så ger vi också en översikt av detta.

Smart QuizMed SMART QUIZ kan du som lärare väcka nyfikenhet och uppmuntra till studier via spelifierat lärande. Det fungerar som en frågesport i olika ämnen där eleven kan välja att spela själv eller med andra elever. Som lärare kan du tagga frågor till läroplanen eller välja att dela och få tillgång till andra lärares frågor i olika ämnen.

Läs mer om SMART QUIZ här >>

Smart Exam ScmsecureMed SMART EXAMS kommer ingen lärare att behöva spendera dagar och veckor med att rätta prov i framtiden. Detta då en stor del av processen automatiseras. Dessutom innebär det att kostsam administration försvinner från lärare genom att proven digitaliseras. Delar av proven kan vara självrättande och andra delar rättas digitalt av läraren.

Läs mer om SMART EXAMS här >>

SMART CLASSROOM MANAGER kommer att spara dig 108 000 SEK/förskola per år och öka din pedagogiska kvalité. Detta sker med stöd av ett förenklat personalplaneringsverktyg. Många kommuner och privata utförare inom förskolorna berättar om de höga sjuktalen bland personal och svårigheter att både rekrytera in personal med utbildning och det fullständigt omöjliga i att få in vikarier med pedagogisk utbildning.

Ni kan få en utförlig demo av SMART CLASSROOM MANAGER genom att kontakta oss här >>

Har ni några frågor? Kontakta oss nedan eller kom till SETT Scandic Victoria Tower (mötesrum Konrad)!