Teknik för världens modernaste skola på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

Under Bokmässan 2016 fanns SCM på plats för att visa hur modern teknik kan förenkla och förbättra förskola och skola för alla inblandade.

screenshot-1474986222

I den gemensamma ytan ”Molnet” som korrdinerades av Lärarnas Riksförbund där olika former av digital teknik samsades sida vid sida visade Smart Classroom Manager upp sin handscanner och de möjligheter det öppnar för automatisk närvarokontroll, barns delaktighet och autonomi i dokumentationen av sitt lärande samt snabb och automatisk översikt för att självutvärdera och vidareutveckla sitt arbete.

Lösningarna ger mer till för pedagoger att vara med elever och barn. Verktygen möjliggör och förenklar också kommunikation och kontakt med hemmet. Förutom monter hölls fyra seminarier på scenen i ”Molnet”.

screenshot-1474984969

screenshot-1474985282

screenshot-1474985046

screenshot-1474985083

Mässan attraherade närmare 100.000 beskare under 4 dagar och många förvånades och intresserade sig för denna nya teknik som många inte hade sett och vissa bara hört talas om.

Tack för denna givande helg så syns vi nästa år!