ENGLISH

SWEDISH

Ny kurs i utomhuspedagogik

Vi jobbar med kursen i utomhuspedagogik för pedagoger på förskolor & skolor för att öka deras förståelse kring utemiljöns betydelse för barns och ungas fysiska, psykiska och motoriska utveckling. Men även för att öka pedagogernas förståelse kring utomhuspedagogikens och friluftslivets betydelse för hälsa, välbefinnande och lärande.

Läs mer om kursen här!

SÄKERHET

SCM Secures registrering av handID sker med kryptering och ligger till grund för en högre dimension av säkerhet.

Läroblogg

Användare kan lätt lägga in papper eller 3D-objekt på bordet. De sparas direkt i deras individuella bildarkiv digitalt, utan inloggning.

Lämna & Hämta

Föräldrarna kan själva på ett säkert sätt via handsensorn uppdatera om de lämnat eller hämtat sitt barn från skolan, utan att logga in i systemet.

Tentamensscanning

Redan vid provinlämning sker säker överföring från papper till digitalt, så att läraren direkt kan kommentera och skriva bedömning.

DIGITALISERINGS-STATION

En uppsättning som möjliggör att papper och 3D-objekt enkelt matas in som digitalt tillgängliga objekt.

Flipped Classroom Manager – inspelning

Verktyg för föreläsare där en lektion och dess presentationsmaterial mycket lätt kan spelas in och distribueras till utvald kurs. 

Flipped Classroom Manager – UPPSPELNING

Verktyg som låter studenter ta del av föreläsningar och annat kursmaterial var, när och hur de vill, när de av olika skäl inte fysiskt kan närvara.

CERTIFIERAD 
BETYGSSÄTTNING

Certifiering av pedagoger rekommenderas för rätt hantering av plattformen och för att stärkas inom rättssäker betygssättning.
Utforska systemet med våra videoguider!

Säkerhet

Med senaste tekniken uppnår SCM Secure en stark autentisering för sina applikationer, där handigenkänning ligger i fokus. Handigenkänningen ger ett unikt ID för användare och är mycket svår att förfalska.

Tekniken ger ett mer unikt mönster än fingeravtryck, vilket ger en säkrare ID-kontroll.  Det går inte heller att förfalska handmönster som med fingeravtryck och ID-kort.

Handsensorn registrerar det unika mönstret av ådror i handen och lagrar den i en krypterad och säker form i en databas.

För att kontrollera identiteten behöver användaren enbart lägga sin hand på sensorn, vilken känner igen handmönstret och identifierar användaren direkt. Det är enkelt, snabbt och lättillgängligt då ingen fysisk kontakt krävs av användaren. På detta sätt slipper användaren logga in med traditionella användaruppgifter.

Sensorn är extremt noggrann och är mer tillförlitlig än ett fingeravtryck.

Tydliga fördelar:

Säker eftersom vener är mycket svåra att imitera eller kopiera eftersom de ligger under huden.

Hygien. Sensorn kan användas utan skal med avstånd och är således hygienisk. Den hållbara sensorn är byggd med hygiendiskar som kan bytas ut och tvättas för bevara hygien. 

Enkel då användaren slipper logga in med normala inloggningsrutiner utan endast behöver lägga handen över handsensorn för att bli identifierad.

SCM Secure-applikationerna utnyttjar även handigenkänning i specifikt utvalda situationer i syfte att automatisera processer för hantering av information. Situationer där användare endast behöver identifiera sig med handen och så uppdateras systemet automatiskt, te.x med närvaro. Utnyttjandet av handigenkänning gör att fysiskt handlande kan registreras i systemet utan att behöva logga in i systemet med inloggningsnamn samt lösenord.

Pappershantering i olika situationer involveras och ger grunden till en sömlös överföring från papper till digitalt tillgänglig information. Den sömlösa överföringen av information från papper till digital form sparar tid för både pedagoger såväl som studerande, då all information lätt kan föras in i systemet och enkelt finns tillgängligt.

SCM Secures registrering av handID sker med kryptering och ligger till grund för en högre dimension av säkerhet.

Läroblogg

Bildbord är applikationen som gör det enkelt att spara kreationer i bildform för individer eller utvalda grupper inom skolan.

Applikationen är tänkt att användas på en plats där webbkamera och/eller skanner är uppsatt. Platsen används för att enkelt lägga upp kreationer så som pappersritningar eller lerfigurer. Efter handidentifieringen sparas kreationen digitalt på den användarens individuella bilddagbok. 

Personal kan också använda platsen för att enkelt identifiera sig med handen och sedan välja vilken grupp eller specifik individ kreationen är relevant för.

Således blir det en enkel portal för pedagoger att spara kreationer digitalt. 

För personal och vårdnadshavare finns bilderna tillgängliga digitalt som ett flöde av bilder i en historik, som då tydligt visar kreationer över tid på individuell såväl som gruppnivå.

Lämna och hämta

Hämta & Lämna-applikationen används för att avlasta pedagoger såväl som att ge en säker kontroll på närvaro/frånvaro inom skolan.

Pedagoger kan med SCM Secure kontrollera samt uppdatera närvaro som hämtad och lämnad för individer i skolan. 

Detta kan även avlastas genom att Hämta & Lämna-applikationen kan sättas upp vid utvalda platser som t ex ingångar eller utgångar för enkel tillgänglighet.

Applikationen används av vårdnadshavare som snabbt själva kan registrera om man hämtar eller lämnar sitt barn från skolan. 

Detta utförs på så sätt att vårdnadshavaren identifierar sin hand såväl som barnet och då uppdateras närvaron automatiskt.

Tentamensscanning

Tentamensbordet gör prov skrivna på papper digitalt tillgängliga på ett sömlöst förfarande redan när eleven lämnar in provpapper till examinatorn.

Tentamensbordet är enkelt att sätta upp vid platser där prov skrivs så som tentamensalar och lektionssalar. Stationen består utav en dator, handsensor och skanner.

Vid inlämning av prov skrivna på pappers så behöver den examinerade endast identifiera sig med handen och sedan skannas provet in och sparas digitalt i plattformen. 

Processen har en ökad säkerhet med handsensorn och avlastar examinatorn som endast behöver godkänna utförandet.

Digitaliseringsstation

Digitaliseringsstationer skapar en plats som gör det enkelt att spara material i lärplattformen genom att användare endast behöver identifiera handen och sedan välja vart materialet ska sparas.

Stationen utnyttjar fler bildkällor beroende vid behov.

Webbkamera – gör det möjligt att spara tre dimensionella former.

Skanner – gör det möjligt att enkelt skanna in mångtal papper till rätt plats med en knapptryckning

Bokskannern – är specifikt utformad för att spara bra kvalité på bokuppslag som sedan finns tillgängligt i lärplattformen på vald plats.

Applikationen är utformad för att användaren enbart ska behöva identifiera sig med handen och sedan med tre musklick välja vart i lärplattformen bilderna ska sparas och således bli digitalt tillgängliga för relevanta målgrupper.

Flipped Classroom Manager– inspelning

Flipped Classroom Managerär ett verktyg som underlättar för föreläsare att enkelt spela in föreläsningar och göra dem tillgängliga inom kurser och dess elever.

Med tre knapptryck spelar läraren enkelt in, sparar och och laddar upp föreläsningen som video- eller ljudfiler. Materialet blir tillgängligt för kursdeltagarna att konsumera bara med några minuters fördröjning. 

Flipped Classroom Managergör det även smidigt att koppla ihop och ladda upp pdf:er, bilder, källkod och andra dokument specifikt kopplade till en föreläsning.

Flipped Classroom Managerger ljud och bild en naturlig och tillgänglig plats inom lärplattformen. Flipped Classroom Managergör inspelningsprocessen som tidigare varit tidskrävande till en naturlig och enkel process.

Flipped Classroom Managerdigitaliserar föreläsningar som också integreras med lärplattformen. Föreläsningarna blir en samlingsyta  för information som relaterar till respektive föreläsning. Samlingsytan blir ett stödjande underlag för studerande som då kan ta del utav relevant kursmaterial såväl som ett diskussionforum. 

Kursdeltagare slipper stressa över att ta anteckningar och kan istället fokusera på att lyssna och diskutera under föreläsningar och seminarier.

Du som lärare har full kontroll över ditt digitaliserade material och kan välja vad som får laddas ner och sparas av kursdeltagare samt vad som kan utnyttjas under en begränsad tidsperiod.

Flipped Classroom Manager– uppspelning

För studenten är Flipped Classroom Managerett verktyg som sänker den annars höga tröskeln att ta sig in på sin studiemiljö.

Ett knapptryck och studenten är inne via datorn, tablet, eller smartphone, och redo att ta del av föreläsningar och kursmaterial var, när och hur denne vill.

Flipped Classroom Managermöjliggör även för studenten att följa upp kursen hemifrån vid frånvaro, på väg till och från skolan likt podcast eller när denne av andra skäl inte fysiskt kan närvara på föreläsningar och seminarier.

Flipped Classroom Managertillhandahåller dessutom en speciellt utformad frågechat där frågor direkt kopplade till föreläsningen kan ställas, kommenteras och besvaras av alla.

Certifierad betygssättning

Läroplattoformen har med högst omsorg planerats och utformats efter ett flertal väl utbildade pedagoger så att plattformen ger ett starkt stöd till formativt lärande och en rättssäker betygssättning. 

En kurs för att certifiera pedagoger har utformats och rekommenderas för att plattformens skall användas på ett bra sätt och att pedagoger skall stärkas inom områden för rättssäker betygssättning.