Tuuka Soini om den finländska läroplanen

Tuuka Soini, avdelningschef för Espoo kommuns digitala transformering var i Sverige i förra veckan och redogjorde för den förändring som transformerar det finländska utbildningssystemet.

Tuukka har en bakgrund som lärare och lett förändringsarbete inom både offentlig och privatsektor under många år. Han är ansvarig för att leda arbetet med implementering av den nya läroplanen inom Espoo kommun som har mer än 99.9% av eleverna som går vidare från grundskolan till gymnasieskolan.

En del av Finlands framgång menar han ligger på det höga söktryck som finns till lärarutbildningen och inte minst en höga statusen att vara lärare i Finland. Han menar också att det finns också en hög pedagogisk kunskap hos lärarna och inte minst ett förtroende mellan hem och skola att lärarna kan.

Det som kommer i och med den nya läroplanen är ett förtydligande när det gäller förmågor som skrivs fram mycket tydligare än tidigare.

1

De inför för första gången i Finlands historia en läroplan även för 6-åringar. Där barnets välmående sätts i centrum för att öka lärandet men inte minst lek och lärande är inskrivet som en del av läroplanen.

2

Några av de idéer som genomsyrar grundskolans läroplan är att hur får de eleverna att själva äga sitt lärande men också bygga lärarnas kollegiala lärandet för att stärka lärarprofessionen och öka samverkan mellan hem och förskola.

3

Hela presentation kan ni läsa här.