Kom på seminarium “Så säkrar Finland framtiden för sina unga”

sem_fin3

Datum: 16:e november 2016
Tid: 13:00 – 15:00
Plats: HP-Gustav III Boulevard 36, Solna

Klicka här för mer information och anmälan!

tuukka1Varmt välkomna att lyssna till Tuuka Soini, avdelningschef för Espoo kommuns digitala transformering. Han har en bakgrund som lärare och lett förändringsarbete inom både offentlig och privatsektor under många år. Han är ansvarig för att leda arbetet med implementering av den nya läroplanen.

Espoo Deltar också i Prof Michael Fullans initiativ New Pedagogies for Deep Learning som Tuukka leder. Han är också rådgivare till Kosovos utbildningsdepartement.

Länge har man runt om i världen med beundran tittat på Finlands utbildningsresultat. Trots att Finland ligger bland toppnationerna i PISA undersökningen har finländska politiker nu valt att tänka om och tänka nytt.

I höst inför de en nationell förskoleplan och samtidigt ändrarsin läroplan för grundskolan. De finska politikerna inser att deras utbildningssystem inte räcker för morgondagens arbetsgivare. Den stora frågan i grannlandet är hur skolan ska framtidssäkra Finland.

13:00 – 13:45 Tuukka Soini ger en inblick i den nya för- & grundskoleläroplanen samt hur implementering sker i kommunen.

13.45 – 14:00 Panel ledd av moderator Lotta Gröning, krönikör och debattör från Expressen. Panel deltagare:
Stefan Bergdahl, VD HP.
Eva Pethrus, VD Smart Classroom Manager.
Åsa Fahlén, Ordförande för Lärarnas Riksförbund.

14:30 -15:00 Kaffe, och analyser av nya lärdommar

Välkommen till årets hetaste skolseminarium! Klicka här för att anmäla dig.